จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปล่อยปลาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ (5ธ.ค.64)

จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปล่อยปลาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค. 64

    เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 64 เวลา 1000 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญประโยชน์ พิธีปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค. 64 โดยมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยปลา จำนวน 99,999 ตัว ร่วมกับ ส่วนราชการ, คณะครู นักเรียน และประชาชนจิตอาสา ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จว.พ.ล. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน 

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1