จิตอาสาร่วมสร้านฐานการเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล

จิตอาสาร่วมสร้านฐานการเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล

……………………………….

   เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 64 เวลา 1330 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พ.อ. สกนธ์ เพชรทอง รอง ผบ.พล.พัฒนา 3/จิตอาสาพระราชทาน 904 รุ่นที่ 5/62 เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “สร้างฐานการเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล” โดยร่วมกับอ.วังทอง, ศูนย์พัฒนาชุมชน อ.วังทอง, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ณ แปลง CLM นางบัวลอย ปัญญาคำ ม.12 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จว.พ.ล. 

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1