รับมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน

   เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 64 เวลา 0900 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผล.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้เข้าร่วมพิธีมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัวในหน่วยต้นสังกัด จำนวน 1,000 หลอด เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ อาคารรับรอง 2 บก.ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล.

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1