จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ และมอบสิ่งของอุปโภค ให้กับผู้ยากไร้ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ และมอบสิ่งของอุปโภค ให้กับผู้ยากไร้ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
………………………………
    เมื่อ 12 ต.ค. 64 เวลา 1330 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สวนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 64 ณ สวนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จว.พ.ล. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน และเวลา 1430 ได้เดินทางไปมอบตะกร้าปันสุข สิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ พื้นที่ ต.หนองพระ อ.วังทอง จว.พ.ล. 

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1