พล.พัฒนา3 มอบถุงยังชีพในพื้นที่เกิดอุทกภัย บ้านแก่งจูงนาง ม.7 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จว.พิษณุโลก

    เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 64 เวลา 1330 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 พร้อมนำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ลงพื้นที่มองถุงยังชีพ ในพื้นที่ บ้านแก่งจูงนาง ม.7 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จว.พิษณุโลก ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย จำนวน 18 ครอบครัว
เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ เนื่องจากเหตุฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้เกิดนำ้ท่วมและนำ้ป่าไหลหลาก พื้นที่ได้รับความเสียหาย ทั้งสิ่งปลูกสร้าง และพืชผลทางการเกษตร

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1