กองพลพัฒนาที่ 3 ร่วมกับ บริษัท โตโยต้าเมืองสองแคว จำกัด แจกจ่ายสิ่งของ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19

กองพลพัฒนาที่ 3 ร่วมกับ บริษัท โตโยต้าเมืองสองแคว จำกัด แจกจ่ายสิ่งของ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19
…………………………………………
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 64 เวลา 1330 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ได้ทำการรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค จาก ดร. ประชา รุ่งเพ็ชรวิภาวดี กรรมการบริหาร พร้อมคณะ บริษัท โตโยต้าเมืองสองแคว จำกัด โดยมี
น้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค
ข้าวสาร จำนวน 400 กิโลกรัม
ชุด PPE 100 ชุด
เครื่องวัดออกซิเจน จำนวน 20 เครื่อง
ถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 10 กล่อง
รถกระบะโตโยต้า จำนวน 1 คัน
เพื่อนำไปแจกจ่ายสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid -19) อีกทั้งยังได้ลงพื้นที่ แจกจ่ายตะกร้าปันสุข ในโครงการ”มีแล้วแบ่งปัน” และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ศูนย์พักคอย ตำบลวังพิกุล ณ วัดคลองเมือง ต.วังพิกุล อ.วังทอง จว.พ.ล. พวกเราเคียงข้างคนไทย สู้ภัย COVID – 19 ไปด้วยกัน

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1