มอบตะกร้าปันสุข ช่วยเหลือผู้ยากไร้

   เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 64 เวลา 1430 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ได้นำตะกร้าปันสุข มอบให้กับ นายถวิล ทองคำตา ณ ต.บึงพระ อ.เมือง จว.พ.ล. และ นาง เฉลิมพร ชัยวัน ณ ต.ในเมือง อ.เมือง จว.พ.ล. โดยได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค จำนวน 3 ชุด และนำกำลังพลจิตอาสาเข้าปรับปรุงบ้านดังกล่าว ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1