จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

       จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

       เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 64 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้จัดซื้อวัสดุและจัดกำลังพลเข้าปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ้านและหลังคาที่ฝนสาดเข้าบ้าน ของครอบครัวนางสาว มานะ ยอดยิ่ง อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 27/1 ม.12 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1