ค่ายเยาวชน พล.พัฒนา 3

ค่ายเยาวชน พล.พัฒนา 3
……………………..,….,..
    วันที่ 6 ส.ค.64 ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานในพิธีปิด การฝึกค่ายเยาวชน คุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ 2564 และมอบใบประกาศให้เยาวชนรับการฝึก 21 คน จากวิทยาลัยเทคนิค พิษณุโลก โดยมีการฝึกในห้วงวันที่ 4 -6 ส.ค. 64 

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1