สะพานบุญคุณ วรรณี ศิริมงคลเกษม สนับสนุน”ตะกร้าปันสุข”ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ covid 19 ระลอก 3

สะพานบุญคุณ วรรณี ศิริมงคลเกษม สนับสนุน”ตะกร้าปันสุข”ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ covid 19 ระลอก 3
……………………..
   วันที่ 30 ก.ค. 64 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ได้รับการสนับสนุนจากคุณ วรรณี ศิริมงคลเกษม น้ำดื่ม จำนวน 46 แพ็ค หน้ากากอนามัย จำนวน 40 กล่อง ข้าวสาร จำนวน 30 ถุง ขนม จำนวน 100 กล่อง มาม่า จำนวน 30 กล่อง เรือพลาสติก จำนวน 1 ลำ อีกทั้งยังได้มอบ ชุด”ตะกร้าปันสุข” ให้กับ ร.ต.วีระชาติ ศิริสอ เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการโควิด 19 ระลอก 3ในพื้นที่รับผิดชอบ ณ บก.พล.พัฒนา 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จว.พ.ล.

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1