กิจกรรมีแล้วแบ่งปัน มอบของให้กับผู้ยากไร้และผู้พิการ

กิจกรรมีแล้วแบ่งปัน มอบของให้กับผู้ยากไร้และผู้พิการ
………………………..
   เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 64 เวลา 1330 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ได้ดำเนินการเข้าตรวจเยี่ยม นำกังลังเข้าเตรียมซ่อมแซมบ้านผู้พิการ และมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ตะกร้าปันสุขให้กับ นาง ครอย วิชัย อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 175 หมู่ 2 ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อาศัยอยู่กับ นายทองหล่อ คำจริง อายุ 51 ปี มีความพิการทางสติปัญญา ได้รับเงินช่วยเหลือจาก พม. จำนวน 20,000 บาท โดยได้รับการประสานจาก คุณ จินดาพร ฤทธิ์เดช นักพัฒนาชุมชน อบต.ดินทอง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1