กิจกรรม รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กิจกรรม รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

   เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 64 เวลา 1300 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานรับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค จาก คุณ นรี ชีวสุทธิศิลป์ (บริษัท มาดามฟิน จำกัด) และ คุณ วรรณี ศิริมงคลเกษม จำนวน 500 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid -19)และได้ลงพื้นที่มวลชนรอบค่ายฯ บ.เต็งสำนัก ม.13 ต.วังทอง อ.วังทอง จว.พ.ล. จำนวน 10 ครัวเรือน และมอบข้าวสารอาหารแห้ง นำ้ดื่ม สนับสนุน ให้กับ รพ.สนาม อำเภอวังทอง จำนวน 50 เตียง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1