กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในเดือนมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดศรีเจริญโพธิ์ทอง

   เมื่อ 13 ก.ค. 64 เวลา 1330 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล พัฒนา 3 ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา และพี่น้องประชาชนมวลชนรอบค่ายกว่า50 คน ทำความสะอาดวัด และขุดลอกคูคลองกว่า 500 เมตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 ก.ค. 64 ณ วัดศรีเจริญโพธิ์ทอง ต.ดอนทอง อ.เมือง จว.พ.ล. 

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1