Daily Archives: กรกฎาคม 5, 2021

พล.พัฒนา 3 เข้าพัฒนาทำความสะอาด พร้อมมอบถังบรรจุน้ำ ขนาด 1,500 ลิตร ให้กับโรงเรียนสามัคคีธรรม

พล.พัฒนา 3 เข้าพัฒนาทำความสะอาด พร้อมมอบถังบรรจุน้ำ ขนาด 1,500 ลิตร ให้กับ โรงเรียนสามัคคีธรรม
…………………………………………..
เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 64 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 และคณะ นำกำลังพลเข้าพัฒนาทำความสะอาด พร้อมมอบถังบรรจุน้ำ ขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 2 ถัง ให้กับ โรงเรียนสามัคคีธรรม ต.พันชาลี อ.วังทอง จว.พ.ล เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พล.พัฒนา 3 นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือเด็กนักเรียน เรียนดีสู้ชีวิต

พล.พัฒนา 3 นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือ ด.ญ. วลีพร เอมโคกสลุด เด็กเรียนดีสู้ชีวิต
…………………………………………..
เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 64 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 และคณะ พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก นำกำลังพลเจ้าหน้าที่ชุดช่าง พร้อมเครื่องมือดำเนินการเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาบ้านพักอาศัย พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และมุ้งจำนวน 3 หลัง ให้กับครอบครัวของ ด.ญ. วลีพร เอมโคกสลุด ณ บ้านเลขที่ 88/7 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จว.พ.ล. เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พล.พัฒนา 3 นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือเด็กนักเรียน เรียนดีแต่ด้อยโอกาส

พล.พัฒนา 3 นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือ ด.ญ จิราทิพย์ พิมมยาง และ ด.ญ.กนกวรรณ เทพวงศ์ เรียนดีแต่ด้อยโอกาส
………………………………………….
เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 64 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 และคณะ เดินทางไปตรวจเยียมเเละมอบสิ่งของ ครอบครัวของ ด.ญ จิราทิพย์ พิมมยาง และ ด.ญ.กนกวรรณ เทพวงศ์ โดยได้อาศัยอยู่เเม่ จำนวน 3 คน ซึ่งมีความยากจน และไม่มีบ้านพักอาศัย ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือ จาก คุณวุฒิภัทร ต่อยนึ่ง ทั้งนี้ พล.พัฒนา 3 จะได้ทำการเข้าสำรวจเเละจะเร่งดำเนินการเข้าช่วยเหลือ ณ หมู่ 3 บ้านชมภู อ.เนินมะปราง จว.พ.ล. การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย