โครงการมีแล้วแบ่งปัน “ตระกร้าปันสุข” 2 มิ.ย. 64

   เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 64 เวลา 1330 พล.พัฒนา 3 และหน่วย นขต. ได้ดำเนินกิจกรรม ตามโครงการมีแล้วแบ่งปัน โดยได้นำเครื่องอุปโภค/บริโภค จากโครงการทหารพันธุ์ดีในค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ บรรจุใส่ตะกร้า “ ตะกร้าปันสุข” มอบให้พี่น้องประชาชน ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ,ผู้ที่ถูกกักตัว และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด พร้อมกันนี้ก็ได้จัดกำลังพล เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 และเข้าปรับปรุงแปลงเกษตรโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของ น้องๆนักเรียน (ตู้กับข้าวข้างบ้าน)รร.บ้านซำเตย ต.ดินทอง อ.วังทอง จว.พ.ล

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1