จิตอาสาปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

   เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 64 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 เป็นผู้แทน มทภ.3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 3 ได้นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการจิตอาสา ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ โดยร่วมกับ ส่วนราชการ, อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า และประชาชนจิตอาสา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1