กิจกรรม Back To School

   เมื่อ 27 พ.ค.64 เวลา 0830 – 1100 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ,พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพล และกิจกรรม “ back to school “ มีรายละเอียดดังนี้
1.จัดพิธีมอบเครื่องอุปโภค – บริโภคให้แก่กำลังพล บก.พล.พัฒนา 3 และ ร้อย.นขต.พล.พัฒนา 3 จำนวน 200 ชุด เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้แก่กำลังพลและครอบครัว
2.พล.พัฒนา 3 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 ให้แก่บุตรกำลังพล พล.พัฒนา 3 , ช.3 และ ช.3 พัน.302 รวมทั้งหมด 411 ทุน รวมเป็นเงิน 889,900 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายในห้วงเปิดภาคเรียน
3.กิจกรรม “back to school”โดยการจัดหาร้านค้ามาจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนในราคาถูก และให้บุตรกำลังพล โดยสามารถผ่อนจ่ายกับหน่วยเป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในห้วงเปิดภาคเรียน

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1