เดริเวอรี่ ทหารพันธุ์ดี ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแบบแจกฟรี

วันที่ 17 พ.ค.64 พล.พัฒนา 3 และ หน่วย นขต. ออกช่วยเหลือประชาชนในห้วงสถานการณ์โควิดดังนี้
1.นำผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการทหารพันธุ์ดีในค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและที่จัดหาเพิ่มเติมประกอบด้วยข้าวสาร,ไข่,ผัก,ปลา,บะหมีกึ่งสำเร็จรูป,กล้วย และ น้ำดื่มแจกฟรีให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากการที่ไม่มีรายได้ และผู้ที่ต้องถูกกักตัวในพื้นที่ อ.วังทอง, อ.นครไทย และ อ. ชาติตระการ จว.พิษณุโลก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจำนวน 126 ราย

2.รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร(มะม่วงน้ำดอกไม้จำนวน 300 กก.)จากประชาชนที่ไม่สามารถนำออกไปจำหน่ายได้ และต้องปล่อยให้เน่าเสีย เพื่อนำมาแจกจ่ายให้ประชาชนรายอื่น

3.ได้ประสานความร่วมมือกับ ผู้นำท้องถิ่น ,อสม. ลงพื้นที่ติดตามอาการผู้ที่เฝ้าระวัง ,เยี่ยมเยียน ,ให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง

4.เชิญชวนให้ฉีดยาป้องกันโควิด

5.ทำการประชาสัมพันธ์และสอบถามความต้องการในการปลูกผักไว้รับประทานที่บ้านแบบพึ่งพาตนเอง ตามโครงการ” เดริเวอรี่ทหารพันธุ์ดี ไปช่วยสร้างตู้กับข้าวข้างบ้านให้ประชาชน “ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้หน่วยจะส่งทหารพันธุ์ดี พร้อมอุปกรณ์และเมล็ดพันธุ์สนับสนุนพี่น้องประชาชนในการดำเนินกิจกรรมต่อไป

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1