จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ สนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่เพื่อกำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำและทางระบายน้ำ ในพื้นที่ อ.บางระกำ

   ห้วง 4-30 เม.ย. 64 พล.พัฒนา 3 ได้ดำเนินการ จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ สนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่เพื่อกำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำและทางระบายน้ำ ในพื้นที่ อ.บางระกำ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีน้ำหลากในห้วงที่ฝนตกหนัก

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1