การเตรียมการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย (อุทกภัย)

   วันที่ 6 พ.ค. 64 ศบภ.พล.พัฒนา 3 และ นขต. ได้ทำการตรวจเครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ ให้พร้อมใช้งาน พร้อมทั้งทำการฝึกทบทวนการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีน้ำหลากในห้วงที่ฝนตกหนัก โดยได้ดำเนินการฝึกแบบแยกส่วน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

 

 

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1