ทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ พล.พัฒนา 3 โดย พัน.พัฒนา 3 ร่วมบริจาคโลหิตให้กับธนาคารเลือดโรงพยาบาลนครพิงค์ จว.ช.ม.

   เมื่อ 29 เม.ย. 64 เวลา 0900 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 โดย พัน.พัฒนา 3 จัดกำลังพลเเละ ทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ ของหน่วย ร่วมบริจาคโลหิตให้กับธนาคารเลือดโรงพยาบาลนครพิงค์ จว.ช.ม. โดยกำลังพลของหน่วยที่เข้าบริจาค มีความสมัครใจที่จะบริจาคโลหิตเพื่อ มอบให้กับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลนครพิงค์ จว.ช.ม. เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีต้องใช้โลหิตฉุกเฉินรอรับการรักษาพยาบาล เนื่องจากจำนวนตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้นรายวัน ส่งผลโดยตรงให้มี ผู้เดินทางมาบริจาคโลหิตลดลงเพราะกลัวความเสี่ยง แต่หมอและพยาบาลต้องใช้เลือดในการรักษาผู้ป่วยทุกวัน ทำให้ รพ.ต่างๆ ทั่วประเทศมีจำนวนโลหิตสำรองในคลังร่อยหรอลงไปอย่างต่อเนื่อง ผลการปฏิบัติสามารถบริจาคได้ จำนวน 25 ราย ปริมาณโลหิต จำนวน 8,750 ซีซี

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1