จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

   เมื่อ 29 เม.ย. 64 เวลา 0900 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 นำกำลังพลจิตอาสาพระราทาน และครอบครัวกำลังพลในค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร และให้มีจำนวนเลือดสามารถบริหารจัดการได้ตรงกับความต้องการให้มากที่สุดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และในภาวะวิกฤติขาดแคลนโลหิต โดยร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 ณ พลับพลาทรงงาน โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จว.พ.ล. มีผู้บริจาคจำนวน 56 คน ได้จำนวนเลือด 22,000 ซีซี

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1