อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 64 มทภ.3 มอบหมายให้ พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนาที่ 3 เป็นผู้แทน ประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 2 เม.ย. 64 ณ วัดศรีเจริญโพธิ์ทอง อ.เมือง จว.พ.ล.

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1