กิจกรรมบริจาคโลหิต พล.พัฒนา 3

   เมื่อ วันที่ 21 ม.ค. 64 ผบ.พล.พัฒนา 3 พร้อมด้วย นขต.พล.พัฒนา 3 ( ช.3 และ ช.3 พัน.302) ได้ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องจากสถานการณ์โรคโคโรน่า 2019 ทำให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก ส่งผลให้ปริมาณโลหิตสำรองขาดแคลน ที่อาคาร 3 อ.นักษัต ช.3 พัน.302 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โดยการจัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มีกำลังพล และครอบครัว ที่สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 71 คน สำหรับ ปริมาณโลหิตที่ได้รับการบริจาค จำนวน 67 ยูนิต ( 28,600 ซีซี ) เพื่อนำไปเป็นโลหิตสำรองในการใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาต่อไป อีกทั้งเป็นการปฏิบัติเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนชน ตามนโยบายของกองทัพบก ในสภาวะที่ขาดแคลน โลหิตสำรองทั่วประเทศ

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1