จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาเส้นทางหน้าค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

    เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 63 เวลา 0900 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 มอบหมายให้ พ.อ. รุ่งเพชร คนทัด เสธ.พล.พัฒนา 3 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาเส้นทางหน้าค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ในห้วง เดือน ธ.ค. 63 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ SML บ.โรงบ่ม ม.11 ต.วังทอง อ.วังทอง จว.พ.ล. โดยร่วมกับ ส่วนราชการ, กอง สพบ.พล.ร.4, ร้อย.ลว.ไกล 4, นักเรียน, นักศึกษา ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา มีผู้ร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 150 คน 

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1