นำรถเกี่ยวข้าวออกช่วยเหลือประชาชน, เปิดโรงสีข้าวในหน่วยสีข้าวให้ฟรี และนำสิ่งของอุปโภค บริโภค และเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ให้กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ มวลชนรอบค่ายฯ

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 63 เวลา 1430 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ได้เข้าช่วยเหลือเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากข้าวแก่พร้อมเก็บเกี่ยว แต่ยังไม่สามารถหารถเกี่ยวข้าวได้ ทั้งนี้ได้นำกำลังพลพร้อมรถเกี่ยวข้าวเข้าช่วย นางบังเอิญ จีนหลี เกษตรผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่มวลชนรอบค่าย ซึ่งมีที่นา จำนวน 10 ไร่ เป็นพันธ์ข้าวพิษณุโลก 80 ในพื้นที่บ้านเต็งสำนัก หมู่ 7 ต.ดอนทอง อ.เมือง จว.พ.ล. พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อนำสิ่งของอุปโภค บริโภค และเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ให้กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ มวลชนรอบค่ายฯ ทั้งยังได้เปิดโรงสีข้าวชุมชน ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ให้กับประชาชนในพื้นที่มวลชนรอบค่าย โดยมี นางอำไพ พอกระโคน ประชาชนหมู่ 11 ต.วังทอง อ.วังทอง จว.พ.ล. ได้นำข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 จำนวน 5 กระสอบ (กระสอบละ 25 กก.) เข้ามาสี ในโรงสีข้าวชุมชน ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถด้วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ และเป็นการลดรายจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่มวลชนรอบค่าย ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานกับชุมชน

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1