ส่งมอบบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวพลทหารประจำการ ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านทั้งหลัง

“เราจะไม่ทอดทิ้งคุณ ” เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 63 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 พร้อมคณะ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เดินทางเข้าส่งมอบบ้านหลังใหม่ ให้กับครอบครัวของ พลทหาร วรพงษ์ สุขตา พลทหารประจำการ สังกัด ช.3 พัน.302 ที่ได้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านทั้งหลัง เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 63 เป็นบ้านชั่นเดียว บ้านเลขที่ 8/2 หมู่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านแก่งบัวคำ ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จว.พ.ล. โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และ วัสดุก่อสร้าง จากคณะผู้บังคับบัญชากับส่วนราชการในพื้นที่ โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 63 ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 63 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1