พล.ต. จิรเดช กมลเพ็ชร รอง มทภ.๓ (๑) ผู้แทน มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ร่วมกับ พ.อ. เดฮานี่ เวน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสนับสนุนภารกิจที่ ๙ กองทัพบกสหรัฐอเมริกาและ น.ท. ยูตะ ออนดะ เสนาธิการกองพลปฏิบัติการภาคพื้นดินที่ ๓ กองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. จิรเดช กมลเพ็ชร รอง มทภ.๓ (๑) ผู้แทน มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ร่วมกับ พ.อ. เดฮานี่ เวน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสนับสนุนภารกิจที่ ๙ กองทัพบกสหรัฐอเมริกาและ น.ท. ยูตะ ออนดะ เสนาธิการกองพลปฏิบัติการภาคพื้นดินที่ ๓ กองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินญี่ปุ่น โดยมี พ.อ. สมใจ คิดเกื้อการุญ รอง ผบ.พล.พัฒนา ๓ (๒) ผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา ๓ ร่วมเป็นคณะฝ่ายส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ให้กับ ท่านพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รอง ผวจ.สุโขทัย ในโครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA) คอบร้าโกลด์ ๒๐ ณ โรงเรียนบ้านวังไทร ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จว.ส.ท. โดยมีการเปิดใช้อาคารฯ และร่วมปลูกต้นไม้ของคณะส่งมอบ และรับมอบ รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการ, หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ, โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย, บริการตัดผม ช.พัน.๓๐๒, บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าจาก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย, การแสดงผลิตภัณฑ์จากสถานีพัฒนาที่ดิน จว.สุโขทัย, เกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย, ประมงจังหวัดสุโขทัย, สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย และการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างความประทับใจ และชื่นชมยินดีจากทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง