วันที่ ๗ ก.พ. ๖๓ เวลา ๑๖๐๐ พล.ต. จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา ๓ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๓ เวลา ๑๖๐๐ พล.ต. จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา ๓ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดวชิรธรรมาวาส ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมีกำลังและครอบครัวสังกัด พล.พัฒนา ๓, ช.๓, ช.๓ พัน.๓๐๒, กอง สพบ.พล.ร.๔ และ ร้อย.ลว.ไกล ๔ ร่วมพิธี