วันที่ ๖ ก.พ. ๖๓ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา ๓ เป็นประธานในพิธีมอบเงินทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ

เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๖๓ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา ๓ เป็นประธานในพิธีมอบเงินทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการของ ร้อย.นขต.พล.พัฒนา ๓ และ นขต.พล.พัฒนา ๓ ที่สอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ ณ ห้องพระบารมีปกเหล้า บก.พล.พัฒนา ๓