วันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พล.พัฒนา ๓ ดำเนินการบรรจุกำลังพลลงตำแหน่งที่ว่าง เพื่อทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร ของกำลังพลที่ผ่านการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ.

เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานในการบรรจุกำลังพลลงตำแหน่งที่ว่าง เพื่อทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร ของกำลังพลที่ผ่านการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ สนามสอบ พล.พัฒนา ๓ ในตำแหน่งจำกัดเหล่า (ทหารช่าง) ๕ นาย และตำแหน่งไม่จำกัดเหล่า ๒ นาย ณ ห้องประชุมไตรโลกนาถ บก.พล.พัฒนา ๓