วันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๓๐ พล.พัฒนา ๓ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล

เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๓๐ พล.พัฒนา ๓ ได่จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล ในส่วนของ บก.และ ร้อย.นขต.พล.พัฒนา ๓ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น  จำนวน ๙ นาย โดยมี พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา ๓ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า บก.พล.พัฒนา ๓