วันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ เวลา ๑๔๐๐ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. และคณะ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของกำลังพลชุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ในโครงการสนับสนุนรัฐบาลในการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ เวลา ๑๔๐๐ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. และคณะ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้แนวทางปฏิบัติงาน ให้ข้อแนะนำการรักษาวินัยในการปฎิบัติงานของกำลังพลชุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ในโครงการสนับสนุนรัฐบาลในการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๖๓ ในพื้นที่ บ.สระโคล่ หมู่ ๑๐ ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พ.ล. โดยมี พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา ๓ และส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ หลังจากนั้นได้เข้าพบปะประชาชน และมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่   
          เมื่อดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จ มีประชาชนได้รับผลประโยชน์ จำนวน ๖๙๗ ครัวเรือน ประชากร จำนวน ๑,๗๐๑ คน