วันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๓ พล.พัฒนา ๓ จัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึก cobra gold 2020 ในโครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA)

          เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๖๓ พล.พัฒนา ๓ จัดกำลังพลส่วนล่วงหน้า เข้าร่วมการฝึก cobra gold 2020 ในโครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA) โดยจัดกำลังชุดก่อสร้างจาก ช.๓ พัน.๓๐๒ ออกเดินทางจากที่ตั้งหน่วยเข้าพื้นที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนบ้านวังไทร ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย ร่วมกับทหารสหรัฐฯ (US.ARMY)และ ทหารญี่ปุ่น มีห้วงเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ ๒ ก.พ. – ๕ มี.ค. ๖๓