ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จัดจ้าง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จัดจ้าง)

 

1.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างซ่อมเครื่องจ่ายคลอรีน.pdf
2.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างมหรสพพิธีปลดทหาารกองประจำการ-บก.และร้อย.บก..pdf
3.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างมหรสพพิธีปปลดทหารกองประจำการ-ร้อย.คม.1.pdf
4.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างมหรสพพิธีต้อนรับทหารใหม่-บก.และร้อย.บก..pdf
5.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างมหรสพพิธีต้อนรับทหารใหม่-ร้อย.คม.1.pdf
6.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์.pdf
7.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างซ่อมยานพาหนะในท้องถิ่น-ปี-2565.pdf
8.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างซ่อมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำดิบ.pdf
1.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างซ่อมเครื่องจ่ายคลอรีน.pdf
2.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างมหรสพพิธีปลดทหาารกองประจำการ-บก.และร้อย.บก..pdf
3.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างมหรสพพิธีปปลดทหารกองประจำการ-ร้อย.คม.1.pdf
4.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างมหรสพพิธีต้อนรับทหารใหม่-บก.และร้อย.บก..pdf
5.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างมหรสพพิธีต้อนรับทหารใหม่-ร้อย.คม.1.pdf
6.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์.pdf
7.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างซ่อมยานพาหนะในท้องถิ่น-ปี-2565.pdf
8.-ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างซ่อมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำดิบ.pdf
Name Created Date Modified Date Type Size

 

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1