งานด้านกิจการพลเรือน

งานด้านกิจการพลเรือน

 

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 65 คณะอาจารย์ รร.จปร. ได้นำ นน ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 65 เวลา 1500 พล.ต. ทวีศักดิ์ ว ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 65 เวลา 1100 ศอ.จอส.พระราชทาน ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 65 เวลา 1000 คุณ วิภาวดี เพชรท ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 65 เวลา 0700 พล.ต. ทวีศักดิ์ ว ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 65 เวลา 1000 ศอ.จอส.พระราชทาน ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 65 เวลา 0900 ศอ.จอส.พระราชทาน ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 65 เวลา 0900 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 65 เวลา 0900 ศอ.จอส.พระราชทาน ...
อ่านเพิ่มเติม
25 ก.ค. 65 กิจกรรมจิตอาสาพระราชวังจันทน์ ,บริจาคโล ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 65 เวลา 10.00 น.พล.ต. ทวีศักดิ ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 65 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย ...
อ่านเพิ่มเติม
ผบ.พล.พัฒนา 3 ร่วมกิจกรรมมอบบ้านให้กับ นายประสิทธิ ...
อ่านเพิ่มเติม
สายธารน้ำใจหลั่งไหลเข้าช่วยเหลือ ……………………………………… เ ...
อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์นันทนาการกองพลพัฒนาที่ ๓ เมือวันที่ 10 มิ.ย. ...
อ่านเพิ่มเติม
สายธารนำ้ใจหลั่งไหลเข้าช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 9 มิ ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ วันเฉลิมพระ ...
อ่านเพิ่มเติม
พล.พัฒนา 3 เข้าช่วยเหลือ ครอบครัวเด็กนักเรียนที่มี ...
อ่านเพิ่มเติม
"พล.พัฒนา 3 เร่งเข้าช่วยเหลือ ครอบครัวที่ได้รับผลก ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 27 เม.ย.65 เวลา 1400 ผบ.พล.พัฒนา 3 ร่ว ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมมอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ "มอบรัก แบ่งปัน ส ...
อ่านเพิ่มเติม

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1