งานด้านการฝึก

งานด้านการฝึก

เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. จิรเดช กมลเ ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๖๓ พล.พัฒนา ๓ จัดกำลังพลส่วนล่ว ...
อ่านเพิ่มเติม