งานด้านการฝึก

งานด้านการฝึก

 

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 64 พล.พัฒนาที่ 3 จัดกิจกรรมการ ...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 6 พ.ค. 64 ศบภ.พล.พัฒนา 3 และ นขต. ได้ทำการต ...
อ่านเพิ่มเติม

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1