งานด้านการฝึก

งานด้านการฝึก

เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๖๓ พล.พัฒนา ๓ จัดกำลังพลส่วนล่ว ...
อ่านเพิ่มเติม