งานจิตอาสา

งานจิตอาสา

 

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 65 เวลา 1500 พล.ต. ทวีศักดิ์ ว ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 65 เวลา 1100 ศอ.จอส.พระราชทาน ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 65 เวลา 1000 ศอ.จอส.พระราชทาน ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 65 เวลา 0900 ศอ.จอส.พระราชทาน ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 65 เวลา 0900 ศอ.จอส.พระราชทาน ...
อ่านเพิ่มเติม
25 ก.ค. 65 กิจกรรมจิตอาสาพระราชวังจันทน์ ,บริจาคโล ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ วันเฉลิมพระ ...
อ่านเพิ่มเติม
จิตอาสาพระราชทาน ทบ. บำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ เนื่องใ ...
อ่านเพิ่มเติม
ชป.กร.พล.พัฒนา 3 (ประจำอำเภอ) มอบสิ่งของ อุปโภคบริ ...
อ่านเพิ่มเติม
จิตอาสาพระราชทาน มอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ และผู้พ ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 65 เวลา 1130 พล.ต. ทวีศักดิ์ ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 65 เวลา 1000 พล.ต. ทวีศักดิ์ ...
อ่านเพิ่มเติม
จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระ ...
อ่านเพิ่มเติม
kick off “ชิงเก็บ ลดเผา” ………………………………………. เมื่อ 11 ...
อ่านเพิ่มเติม
ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง พล.พัฒนา 3 ผบ.ศบภ.พล ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 65 เวลา 1330 พ.อ.รุ่งเพชร คนทั ...
อ่านเพิ่มเติม
จิตอาสาช่วยเหลือชุมชน เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 65 เวลา ...
อ่านเพิ่มเติม
จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพไทย ...
อ่านเพิ่มเติม
พล.พัฒนา 3 กิจกรรมจิตอาสา มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ...
อ่านเพิ่มเติม
จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อชาติ พล.พัฒนา 3 เมื่อวันที่ ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมจิตอาสา "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย" ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

 

 

✅👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ⏩ :  https://rcm66.rta.mi.th 

                                              ⏩ : https://bit.ly/3B8Ym8g  

                                                        ⏩ : https://bit.ly/3QfTDG1