งานจิตอาสา

งานจิตอาสา

 

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.64 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมีแล้วแบ่งปัน มอบของให้กับผู้ยากไร้และผู้พิก ...
อ่านเพิ่มเติม
สะพานบุญคุณ วรรณี ศิริมงคลเกษม สนับสนุน"ตะกร้าปันส ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 64 เวลา 1400 พล.ต. ทวีศักดิ์ ว ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 64 เวลา 1300 พล.ต. ทวีศักดิ์ ว ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ 28 ก.ค.64 เวลา 1200-1530 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ ...
อ่านเพิ่มเติม
พล.พัฒนา 3 ร่วมนำจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมปลูกต้ ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ที่ได้ ...
อ่านเพิ่มเติม
จิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" สร ...
อ่านเพิ่มเติม
เยาวชนพันธุ์ดี มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 23 ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 64 เวลา1100 ศอ.จอส.พระราชทาน พ ...
อ่านเพิ่มเติม
“ขุดลอกคูคลอง ณ คลองหนองโบสถ์ ตำบลแม่ระกา” เมื่อวั ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ 13 ก.ค. 64 เวลา 1330 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวี ...
อ่านเพิ่มเติม
พล.พัฒนา 3 นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือ ด.ญ. วลีพร เอมโค ...
อ่านเพิ่มเติม
พล.พัฒนา 3 นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือ ด.ญ จิราทิพย์ พิ ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 64 พ.อ. สกนธ์ เพชรทอง รอง ผบ ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 64 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรั ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.64 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพ ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.64 พระครูปลัด วัชรัศน์ บุตสี เจ ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 64 พล.พัฒนา 3 จัดกิจกรรมตามโคร ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 64 เวลา 1330 พล.พัฒนา 3 และหน่ ...
อ่านเพิ่มเติม