“As Much As We Can”

ขึ้นชื่อว่าเป็นทหาร ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ได้ เมื่อใดที่ใส่เครื่องแบบ เราจะเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ไม่สงบไม่ได้ ต้องพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเดือดร้อนเสมอ………..#กองทัพบก#

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

—————————————————————–

 

1. ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 2 ตำแหน่ง 

 

กิจกรรมหน่วย

อยู่ระหว่างปรับปรุง ...
อ่านเพิ่มเติม
อยู่ระหว่างปรับปรุง ...
อ่านเพิ่มเติม
อยู่ระหว่างปรับปรุง ...
อ่านเพิ่มเติม